Friday, December 4, 2020

In het niets

Toen al het lachgas uit zijn ballon was ontsnapt, zijn einde naderde als slappe latex lap, verstomde het opstijgend applaus. Het ontkennend vluchten was in grote getale begonnen zodat er files ontstonden voor de laatste nieuwsgaarders van het extra journaal. Geen loftrompet klinkt valser als die van het eigen achterbanorkest. Kom strijk allen uw banier en verlaat in galop het omwoelde strijdtoneel van geknecht denken en laat de nieuwe proefballonnen doen waarvoor ze zijn opgelaten.                                                           

Springen in het niets!

No comments: