Tuesday, January 10, 2017

Wintergast

O, kreupel voorjaarslied schraal en koud
Gehoord in het dorre winterhout
De winter heeft nog niet verloren, maar veel te winnen
Als de noordenwind zijn ijzige aanval gaat beginnen
O, dwaas die denkt zijn schaatsen te kunnen vetten
En te hangen in de droge zolderkast
Hij zal merken dat koning Winter dit gaat beletten
Met de koperwiek als zijn schaarse wintergast

No comments: