Tuesday, December 1, 2015

Recht voor zijn raap

Het was al weken erg rumoerig in het dierenbos, want de gesprekken van de dag gingen haast alleen maar over de rechtszaak tegen de topcrimineel Willem Eendagsvlieg. In de tenlastelegging waren zijn hinderlijke en pijnlijke bloedzuigende activiteiten, door de officier van justitie, uitvoerig naar voren gebracht. Vele dieren in het bos waren opgeroepen om te getuigen tegen het verderfelijke gedrag van Willem Eendagsvlieg. Meester Gavali Gifkikker, de raadsman van de gedaagde topcrimineel, bagatelliseerde met veel bombarie alle beschuldigingen, en wees er op dat zijn cliënt, door de enorme stroom van negatieve berichtgeving in de media, al publiekelijk was geslachtofferd. "Ik eis daarom vrijspraak van het ten lasten gelegde en directe invrijheidstelling van mijn cliënt!" schreeuwde de furieuze Gavalie Gifkikker.       
Na al dat tumult was het plotseling muisstil in de rechtszaal toen rechter Mol uiteindelijk het vonnis uitsprak. "Meneer Eendagsvlieg ik veroordeel u tot levenslange gevangenhouding!"galmde het door de rechtszaal. Van de publieke tribune steeg een luid applaus en gejuich op. "Eindelijk, zijn we van die plaaggeest verlost!" riep een stokoude hagedis.Iedereen was het er over eens dat dit de juiste straf was die gesteld moest worden tegenover het hooligangedrag van Willem Eendagsvlieg.
Naast zijn gevangenisstraf moest Willem Eendagsvlieg ook nog eens, als gedragstherapeutische aanvulling, iedere week alle schoenen poetsen van zijn cipier Jacobus Duizendpoot.

Het is goed te weten dat het recht heeft gezegevierd en de bosbewoners eindelijk van hun plaaggeest zijn verlost. 

No comments: