Sunday, December 13, 2015

Gewaarschuwd

De aarde: Zij lijkt gered, gered van haar ondergang. Zo te horen is dat wel een vreugdedansje waard, ware het niet dat het niet gepast is bij het bed van een bijna stervende te dansen. Dus geen vlaggen trompetten of klokkengelui, nog vuurwerk en feestgedruis, maar gepaste stille schaamte over het, hoe en waarom het zo moest gaan.Uitersten zijn er niet om ze uit te proberen, uitersten zijn er om te zeggen: hier stopt het. Hier op deze aarde is de begrensde grens. De grens van dood en leven,van zover wij weten, in het ganse universum. De aarde lijkt gered van onze arrogante hebzucht en schaamteloosheid.
Maar we zijn gewaarschuwd.

No comments: