Monday, December 14, 2015

Profetieën

Dan zal er in een nederige stal een nieuw mens geboren worden.
Een nieuw mens zonder hebzucht, een mens met liefde en empathie voor alles wat er is. En iedereen zal voelen dat dit ook mogelijk is voor alle mensen. Deze schepping zal zijn bij de dieren en planten en alle andere levensvormen op aarde. Niemand zal het zijn van een ander willen schaden.   

No comments: