Monday, October 6, 2014

Najaarsgedachte


Najaar
Het is even een oneven gevoel verbeeld in ondeelbaar geluk
Nog is het leven als eeuwig te ervaren maar in een seconde stuk
Geef mij je gevallen hoofd, je gestolen hart, je verdwenen doel 
Het is niet kapot, niet vergruizeld het is geen gebroken gevoel
Zoals jij naar mij kijkt, laag door het schemerdonker heen
Zo blijf ik je liefde, je eeuwige liefde, die de zon ooit bescheen

No comments: