Monday, September 29, 2014

Voortschrijdend

Voortschrijdend inzicht is niet meer dan de leer 'Der vergeten fouten.' Het is een leerproces dat een pad van achterhaalde dwalingen aan geeft. Een kapstok, een schoonprater, een, als we dat hadden geweten, ja dan. Het is zelden een op hun schreden terugkeerders verhaal. Want het is immers het 'inzicht' wat is bijgesteld, wat is meegelopen met de tijd, niet met het bedoelen daar van. Voorschrijvend inzicht, dat zou het moeten zijn., een visie met een vaste richting, niet een achteraf  verschuilend verhaal maar zuivere taal.

Herfst
Even was de zon haar kracht vergeten
Nevels ontrokken haar aan het gezicht
Maar in haar voortschrijden te weten
Kwam haar warmte even weer aan het licht  

De tijd geeft in deze dagen haar achteruitgaan toe
Het hooi ligt geurend op de zolders
De bomen zijn hun bladeren moe
Mist en nevel stormende wind
Het jaar is zich aan het haasten
Geploegde akkers zijn weer glimmend blind

No comments: