Monday, February 1, 2010

Die Zauberflöte

Een papegaai die zichzelf graag hoorde praten
Kreeg van zijn baas een snavelklem om dat te laten
Want iedereen werd stapelgek van zijn geschreeuw
Dat scheldwoorden kopiëren werd alleman te veel
De papegaai beloofde toen alleen maar een liedje te fluiten
Toen de klem van zijn snavel ging vloog hij naar buiten
Daar fluit hij nu iedere dag uit het diepst van zijn hart
Die mooie Zauberflöte van Wolfgang Amadeus Mozart

No comments: