Friday, February 12, 2010

3kilo

Er is mensenvlees in de aanbieding, 3 kilo voor slechts een habbekrats. Maar wie eet zijn eigen bloed dat is verhakt door bermbom of een zelfmoordterrorist. Geboren met zin, om te sterven zonder zin, dit gaat tegen het waanzinnige in. De bedenkers en inspirators verzinnen hun almachtige bron zonder zelf gevaar te lopen. Er is mensenvlees vandaag morgen en overmorgen volop in de aanbieding, en de te vroeg gevlogen zielen zullen huilen en dwalen zonder lijf. God, O God, de almachtige, hij is machteloos tegen deze goddeloze daders.

No comments: