Saturday, December 13, 2008

Maak stilte

Stille nacht, ja dat had je wellicht gedacht
Maar onder ons gezegd en gezwegen
Die stille nacht wordt slechts verkregen
Met het echte zwijgen en verstommen
Van de kogelregen uit de kanonnen
Die stille nacht is dan een heilig gewag
Die, naar ik bid niet ophoudt bij de dag.

No comments: