Saturday, December 20, 2008

Een kans

Als hij geweten had, dat zijn geboorte niet werd herdacht in eenvoud en ontroering, maar als een superstar. Als hij geweten had, dat door zijn komst in een gewone stal met een os en ezel als warmtebron, het ijskoude godsdiensten conflict met oorlog tussen mensen zou ontstaan. Als hij geweten had, dat door de komst van zijn leven miljoenen dieren ieder jaar moeten sterven voor een eetfestijn. Als hij dat geweten had, dan was hij zeker wel geboren, maar niet in een gewone stal. Hij was geboren in de geest van ieder mens, als een nieuwe kiem met vredeskans.

No comments: