Saturday, February 16, 2008

Ongewin

Als dan de zee zich van het verre weidse weet onttrokken
Niet meer golvend en bruisend praat over eb en vloed
Als dan het strand is zonder de witte schuimige vlokken
Het ziltige zoute water is geworden tot het brakkig zoet
Dan sterft hier achter de zwarte basalten keien
Het lichtende leven van eeuwige maangetijen
In deze ondorgrondelijke zeeën van stervend verdriet
Is land gewonnen en de schat verloren die je niet meer ziet.

No comments: