Sunday, March 17, 2024

Hiernamaals

Ik heb de weg terug even in mijn spiegelbeeld zien verschijnen. Verdwijnend om nooit meer te zijn wie ik was verkleinend. Het dorre hooi wordt nooit meer het groene lentegras. Het koren heeft de tijd nodig om te blijven in haar wederkerigheid. En ik denk niet te zullen vergaan om dat ik eet van dat steeds weer opnieuw ontkiemende graan. Zo is mijn hoop niet iets triviaals maar een hoop die voort leeft in het alledaagse hiernamaals. 

No comments: