Saturday, July 15, 2023

Soms...

 Soms ben ik dankbaar met mijn geluk, niet te leven in een land waar alles kapot moet en stuk. Stuk van het denken zonder moraal zelfs met verwoestingen in beeld en taal. Maar dat geluk is soms erg relatief  als wij elkaar in de haren vliegen en grof bedriegen in leed en lief. Ja soms is een hand in eigen boezem steken om zo te weten waar het stokt en even te bedenken voor wie je hart eigenlijk klopt. Soms...

No comments: