Thursday, September 10, 2020

De 00

Meer is er niet over te zeggen dan dat het een niet bespreekbaar verhaal begint te worden dat zonder tekst en uitleg een warboel van onleesbare zinnen is. Kloven van woorden en uiteen rafelen van betekenissen, daar lijkt het op uit te komen. Bepaalde zinsneden mogen dan wel gekoppeld zijn aan bedoelingen daarvan, maar de uitleg raakt niet de essentie van het besprokene. Nog erger dan dat is het continu frustreren van de reeds geplande voortgangsprocessen welke specifiek hiervoor ontwikkeld zijn. Met andere woorden: Het is gewoon K met een grote super K! Dus mensen stem op de dubbele 00 partij!    


 

                                                                                                                           

 

No comments: