Wednesday, June 17, 2020

Verlies

De kranen staan open, het dweilen is daar inherent aan. Met stille trom is het leven overhaast verdwenen in tegenovergestelde richting van waar het kwam. En niemand is op het idee gekomen om naar zijn BSN te vragen want privileges in  anonimiteit zijn een grootgoed geworden.
Niet het zwijgen geeft toestemming tot het verzwijgen van de leugen, het is immoreel gedrag dat de waarheid verdringt. Na de nacht zal het licht je ogen en de vensters openen en het verdriet zal mee ontbijten in het bijzijn van jouw die er niet meer is.

No comments: