Saturday, June 27, 2020

Demonstreren

Het verhaal begint telkens waar het eindigt omdat de herhalingstoets is blijven hangen.Het achterhalen van de waarheid is geëindigd in een bloedeloos welles-nietes gevecht. De haan die victorie zou kraaien is de nek omgedraaid en in de soep belandt. Wie de scepter zwaait heeft veel uit te leggen aan de hongerige demonstrerende soepeters.   

No comments: