Thursday, November 16, 2017

Van alle tijden

De mensen kwamen naar de oude wijze man en vroegen hem waarom mensen hun geloof in de toekomst kwijtraken door de verwarring van alle dag.

Luister maar naar het volgende, antwoordde hij. 

Vraag aan de boer wat hij zaait.
Hij zal antwoorden dat hij in verdeeldheid maar met veel vertrouwen en gerede twijfel de toekomst zaait.
Geen haat, geen angst, maar kennis van de natuurlijk gevormde grootheid is zijn kompas.

In jullie manier van omgaan met elkaar en de omgeving moet respect en compassie het zaaigoed zijn van vertrouwen.
Van worm tot olifant alles heeft een betekenis en een eigenheid van wezen, geloof daarin en de toekomst is er een van alle tijden.  

No comments: