Thursday, November 9, 2017

Dat het grijs is

En dan is het niet anders
De wereld vergrijsd
In mist verdwenen blauwten
Weemoedig vleugelgezang 
Snavel grazende wintergasten
Vette weerspiegel klei
Int late  middaglicht
En ik, ik kam mijn haren
En ik zie dat het grijs is

No comments: