Saturday, June 3, 2017

Verleden land

Waar is de blanke top der duinen die schitterde in de zonnegloed gebleven? Waar is die vriendelijk bruisende Noordzee, die Neerlands smalle kust begroet. Het zijn niet de schaarse duinbossen begraasd door reeën of import vee, die de blanke toppen hebben onthoofd.
Nee, de niets ontziende ambities van de projectontwikkelaars, zij zijn het die onze smalle Noordzeekust hebben verprutst en verpatst aan het grote geld. Het juichen aan het vlakke strand is uithuilen geworden aan een brede vol gebouwde boulevard. Ik heb u lief mijn verleden land, mijn Nederland.    

No comments: