Friday, February 10, 2017

Gemold

In een land van meer dan tien oppervlakkigheden is een gewone molshoop al snel een reden daar als een berg tegen op te zien.
Wetend dat er ondergronds aan de staatsstoelpoten wordt geknaagd in een persbericht dat het geen enkel gaslicht nog verdraagt.
Maar aan de verre horizon gloort er ook hier weer vervalste hoop want mollen zijn mollen en hun vlees is niet voor een belofte te koop.
Wees op uw hoede voor politici in jassen van mollenbont gehuld hun vals gefluister, hun praten naar je mond met fictief geduld.
In een vergeten land waar het te oppervlakkig zijn de ondergrond flink kan laten schudden, maken beloftes voor de volkse kudden blinde woede los, want hun gedode mollen zijn de klos. 

No comments: