Thursday, February 2, 2017

Daarmee basta

Dat kleine manneke met ijzeren schoenen staat onverstoorbaar krassend op bevroren water. Modulen liggen gemoduleerd in de vuilcontainer te wachten totdat het kraken er is. Verwensend komen ze aan vliegen de ganzen uit het hoge noorden hun overval is gelijk een gakkend vreetfestijn. Dan komt de zon op de maan heeft hem gezien en verbleekt van schrik. De autowegen maken deze dag weer meer lawaai omdat de economie goed draait. Over de koffie is geen discussie mogelijk, hij moet gewoon goed zijn, net als het weer.
En daarmee basta.   

No comments: