Thursday, February 23, 2017

Doorgang

Vlakbij de grens van de goden vervloeken is de grensovergang naar het land van liefde. De dag heeft  geen enkele waarde als de zon er niet is. Evenzeer het water zich niet bekeerd tot stof zal de wereld nooit de aarde kunnen bezitten. De grens van zijn en niet zijn is slechts de overgang naar een andere materie, vloeken nog bidden hebben daar zeggenschap in, verbazing en ruimdenkendheid geven een doorgang.

No comments: