Thursday, August 28, 2014

Voor lief

Is de kat die met een zwerver mee gaat een zwerfkat? en als die kat dan jonkies krijgt zijn die jonkies dan zwerfkatjes? Dat soort vragen daar weten ze bij het UWV geen antwoord op. Anders gesteld dan: Waarom is iemand die zich niet wil binden aan een vaste woon of verblijfplaats een zwerver? of zoals ze vroeger zeiden, een landloper?
 En als hij dat dan is, volgens onze maatschappelijke maatlat van gedragingen, waarom heeft dat woord dan zo'n negatieve lading zodra het is gekoppeld aan een mens of een dier wat in de nabijheid van mensen pleegt te leven? Een kei die gaat zwerven heet nog steeds gewoon zwerfkei, hij wordt door niemand met argusogen gevolgd. Als het over een heel volk gaat, dan hebben we het, heel interessant, over nomaden met een zwervend bestaan.Vogels die niet op een plek blijven heten simpelweg trekvogels, zelfs paling en zalm zijn grote reizigers waar niemand zich aan stoort. Maar die zwerver, je weet wel, die met z'en kat en jonkies, jawel ze zouden wel eens kunnen stinken of ze minst er verwaarloost uit zien. Wat moet je er eigenlijk mee? Met mensen die zich niet willen of kunnen binden, niet lang ergens verblijven maar wegblijven bij het blijven. Geef ze een vriendelijk woord, aai die kat eens over zijn koppie en die vlooien, ach die neem je maar voor lief.         

No comments: