Saturday, August 30, 2014

Alles van waarde

'Alles van waarde is weerloos.' 
Schreef Lucebert in zijn gedicht, 'De zeer oude zingt,' 40 jaar geleden. Het is een constatering die tot vandaag niet aan waarde heeft ingeboet. Alleen het begrip 'Alles van waarde,' is erg persoonlijk gebonden. 
De weerloosheid geeft geen goede specificatie, hij gesuggereerd dat er geen verzet is of plaats vindt. Weerloosheid bestaat, maar is het in principe niet als er waarde aan toegekend wordt. De kracht van die weerloosheid zit hem juist in zijn eigenwaarde bepaling. 
Die waardepaling doet de aanvaller weerloos verwarren en beschamen. Het is de zuivere intelligentie die nooit weerloos, nog liefdeloos en zeker niet waardeloos is.    

No comments: