Friday, April 18, 2014

Tijd doden

Daarnaast is tijd een relatief begrip als hij gedood, door zwijgen van het signaal, niet te beleven is. Vertragen nog versnellen bestaat niet zonder de constante roerloosheid van het moment. Evenmin versnelling een beweging naar voren is, is achteruit bewegen per definitie geen vertraging. Daarnaast is tijd geen eeuwigheid maar een bestaan met de tijdelijkheid van bewegen en stilstand en bewegen en stilstand en bewegen en stilstand en.....

No comments: