Monday, April 7, 2014

Barrière

Na heel veel onderlinge verdeeldheid over het aanpakken van hun problemen, kwamen twee oude vrienden naar de wijze man om raad te vragen. Want hun jarenlange vriendschap was niet meer zoals een vriendschap behoorde zijn, goed en fijn.

"Als jullie rustig naast mij komen zitten en elkaar gewoon aan kijken, zal ik jullie een verhaal vertellen waar jullie allebei iets mee moeten doen," sprak de wijze man.

Luister!
Aan de beide oevers van de brede Zang rivier stonden twee vrienden iedere dag naar elkaar te zwaaien. Het was al maanden geleden dat ze elkaar normaal hadden kunnen spreken, want de rivier was zo woest en breed geworden dat jaar, dat het gewoon veel te gevaarlijk was om  met een bootje over te steken. Er bleef dus niets anders over om dan alleen maar naar elkaar te zwaaien en wat bekende gebaren te maken.
Op een bepaalde dag vonden ze het allebei ineens wel helemaal welletjes geworden, dat brede en woeste gedoe van de Zang rivier.
Ze hadden ontdekt dat als ze heel hard naar elkaar schreeuwden, ze elkaar konden begrijpen en dat ze samen door dat schreeuwen een plannetje konden bedenken om de wilde Zang rivier te temmen.
Nu begrepen ze al snel van elkaar wat ze moesten en konden doen. Zodat ze aan de beide oevers heel veel bamboe stokken in de rivierbedding gingen planten. Het was natuurlijk veel werk maar de bamboe stokken werden kilometerslang in de drassige rivieroevers gestoken. Toen ontstond er een wonder, na een paar weken begon de bamboe te groeien en slurpten ze al  vrij snel heel veel water uit de Zang rivier. Zoveel water zelfs dat de rivier het er een beetje benauwd van begon te krijgen.En toen, in een paar maanden tijd, de Zang rivier was getemperd tot een normale rustig stromende rivier, toen konden de twee vrienden  elkaar weer gewoon met een bootje bezoeken en  zo met een feest hun hernieuwde vriendschap vieren.

Wat is de les voor jullie uit dit verhaal? De les is, dat wat tussen jullie vriendschap in zit, dat je dat samen moet aanpakken en veranderen.
De Zang rivier is niet uit zichzelf rustig geworden, hij moest gedwongen worden zich te gedragen als een normale rivier en geen barrière meer te zijn tussen deze twee oude vrienden.

No comments: