Tuesday, February 5, 2013

Wijs

Bezeten van zijn prooi vliegt de kerkuil niet overdag, zijn ijle vleugelslag haast onhoorbaar, zijn gehoor beter dan zijn bekijk. Het weten zelf geen prooi te zijn in het duisterrijk, als kerkganger niet heilig te zijn in het doden van de korenwolf en het duinkonijn.
Maakt hem wijs. 

No comments: