Thursday, February 21, 2013

Appelrode wangen

Als hij dan voor het altaar staat loerend naar haar gezicht wit gesluierd, komt daar die hippe pastoor in zijn schoon kazuifel sexy aan gekuierd. Dan fluistert de bruid met haar appelrode wangen, ik ben er voor jullie allebei  en voor geen gat te vangen.       

No comments: