Monday, February 4, 2013

Verzouten

"Ik ga er niet over, dit is iets dat niet in mijn macht ligt." Het is het overbekende stereotype antwoord van ministers en staatssecretarissen. Ministeriële verantwoordelijkheid is natuurlijk omlijnd en gekaderd, maar het ontvluchten er van doet verdacht veel lijken de schuld te geven aan  het automatische pilotensysteem van het ambtenaren apparaat.
Het aan handen en voeten gebonden zijn aan eerder gemaakte afspraken, is er ook zo een. Waarna het nood breekt wet en een andere zienswijze ontwikkelen, dé gereedschappen zijn om een flexibele overgang naar deze scheefgegroeide wetmatigheden zichtbaar te concretiseringen. Openheid en duidelijkheid hebben niets gemeen met elkaar. Openheid schept verwarring als het licht er van verblind, duidelijkheid is minder afhankelijk van leugen en waarheid want beiden kunnen hier duidelijk in worden.

Ten slotte:
Een zee die niet gevoed wordt door een rivier zal zich zelf verzoutend onleefbaar maken.

No comments: