Monday, January 21, 2013

Bijzonder kind

Zij springt in een keer in zeven sloten te gelijk, Keulen en Aken bouwt ze op één dag. Terwijl zij het hete hangijzer met haar handen breekt klinkt haar lieve schaterlach. Ieder jaar viert zij haar verjaardag op Pasen en Pinksteren tegelijk. Iedereen weet dat zij een bijzonder kind is dat onzichtbaar woont in het weergodenrijk. Dat ze niet gewoon geboren kon zijn, dat begrijpt iedereen, maar dat ze is geschapen is uit duizend uren warme zonneschijn en een kille hunebed steen en dat de verduisterde maan haar vader is en heldere Venus haar moe, het zou allemaal waar kunnen zijn, maar ik zou weten niet hoe. 

No comments: