Tuesday, July 31, 2012

Wodan

Als het vuur is gedoofd niet meer gloeit
Als het water niet meer stroomt
De rivier door droogte verschroeid
Wie zal dan nog brandend klinken en drinken 
 Hij die bidt om Wodans zegen in bliksem en regen

No comments: