Wednesday, July 4, 2012

Verandering

Een stukje van God is gezien ergens in Zwitserland diep onder de grond, dus niet in het hier boven of verder. Een deel van de materie zo onzichtbaar klein, niet groots, niet in tempels of kerken huizend maar overal in het universum. Dus sla het boek dicht want God dank zijn nu alle leugens over Het Hem Haar weerlegd.Niet bidden maar zwijgen, want niet het middel maar de weg naar het doel is verandering. 

No comments: