Tuesday, May 29, 2012

Peilmeester

Er is een tijd geweest waar de peilmeester met zijn metingen, cijfers voor een waarheidsgetrouwe informatie gaf. Met die gegevens werden en worden ook nog steeds sluizen waterkrachtcentrales gemalen en stormvloedkeringen beheerd. Het Normaal Amsterdams Pijl, NAP, is al in eind 1600 een begrip voor het beheren van de binnendijkse wateren. De geijkte norm is vast en stabiel en een algemeen toegepast begrip voor ons lage drassige polderland. De pijlmeesters van vlees en bloed zijn in de meeste gevallen door elektronische meetsystemen vervangen, maar het meten van de waterstanden is altijd gebaseerd gebleven op de waarheid en zekerheid van de geijkte standaard peilingen.
In deze tijd is er een nieuw soort peilmeester ontstaan: 'De opiniepeiler'. Maurice de Hondachtige mannen, die met allerlei peilberichten van hun onderzoeksbureaus de meest onbetrouwbare gegevens omtrent gedragingen van de samenleving, publiceren en rond toeteren. In vrijwel ieder actualiteit en nieuwsprogramma van radio en tv hoor en zie je deze duur betaalde tovenaars en bedriegers zonder te blozen hun verzonnen verhaal vertellen. Zij bespelen het publieke draaiorgel met vooringenomen vastgekoekte tonen. Betrouwbaarheid zuiverheid en een rekenvastenmethodiek, het zijn begrippen en woorden die niet het snelle geld voor hun kunnen verdienen. Op zo'n moment ben ik verschrikkelijk blij dat de echte wereld van geijkte waarden en rekenmodellen niet afhankelijk is van deze opiniepeilers, want anders zouden we verzuipen of verdrogen door dat wat ons wordt voorgelogen.               

No comments: