Saturday, May 5, 2012

Halleluja bom!


Halleluja! prijs het oorlogseinde alom, we zijn bevrijd door een vredesbom.Vlaggen, veel stralend feestgedruis, maar binnen in mijn lijfelijk huis klopt het hart niet sneller.Geen rode telefoonbeller die de vredesprijs mag winnen. Want hoe zou je het kunnen verzinnen dat de vrede kan komen door gestorven toekomstdromen.     

No comments: