Saturday, June 25, 2011

Hel Engel

De mens legt de aarde een dwangsom op die gebaseerd is op oneigenlijke rechtsgronden. Maar de beslaglegging op alles wat van aards belang is gaat gewoon door. Roofbouw op het land, luchtruim, het territoria van vuil en gif, leegplunderen van rivieren meren en zeeën, bodemschatten zijn geen schatten meer maar verkwanselt als bezit. En de mens die dit heeft veroorzaakt, verzint het verhaal dat dit allemaal aan zijn godsdienst legitiem is. In zijn opportunisme de kroon van de schepping te zijn, graaft hij zijn eigen tunnel naar de hel.

No comments: