Tuesday, June 28, 2011

Eeuwig raam

Als je mee gaat met de tijd
Hem in zijn tijdelijkheid
Als je maatje ziet
Is er veel verdriet
Als jouw afscheid
Zich plots gebiedt
De tijd gaat door
Jij blijft bestaan
In mijn herinnering
In zijn eeuwig raam

No comments: