Thursday, June 30, 2011

Don't kray

Fotogeniek poseert een enorme kraai op een paal langs de weg. Het is alsof hij weet dat het zwart brokantekleed hem kleurrijk staat. Ach was zijn stem gelijk zijn glanzend verenkleed ik zou hem zonder orenleed kunnen verdragen. Maar nu zal ik hem toch moeten vragen, voor het fatsoen, het poseren te leren in doodse stilte te doen.

No comments: