Monday, December 27, 2010

Stapover

Ik zie in de nabije verte de grens van dit jaar.
Het is een datum die ik niet ga verzette,
want uit de pas gaan geeft dan veel gevaar.
Wat dan zou belette niet op tijd te komen
bij het uitlopen van de voorjaarsbomen, en
het nieuwe bloementapijt.
Nee het is niet anders te doen
ik neem straks gewoon weer afscheid,
afscheid zonder zoen van het jaar tweeduizend tien
en begroet ik nuchter gelovend zo te zien.
mij zelf
in het Nieuwjaar tweeduizend elf.

No comments: