Thursday, December 2, 2010

Meer dan licht

Evenwicht in licht geeft mooier zicht, overdadige kerstverlichting heeft die balans niet. De angst niet op te vallen, als sober te zijn te worden aangemerkt, juist in de nacht waar het kind van de wereldvrede wordt verwacht, geeft de drang tot overschaduwen, het overbelichten van iets heiligs wat zelf licht wil zijn. De simpele kaars is allang niet meer simpel, zijn lontje is gedoofd, zijn vuur geroofd door onze angst dat hij te eenvoudig te kwetsbaar zou zijn. Even is het stil, ik maak dat het kaarsje weer brandt. Flakkerend door de wind gestreeld, zie ik een gezicht als mijn evenbeeld waarin ogen liefde stralen en vele, ja vele malen, is dit meer dan een simpel licht.

No comments: