Saturday, April 3, 2010

Sluuwpraat

Even leekt het er op dat de vos zijn streken zou verleren
Maar voor het Pasen werd zat hij weer te debatteren
En sluw als hij was in het ontwijken van lastige vragen
Spande hij veel andermans paarden voor zijn eigen wagen
Het is het sluwe vossenspel dat altijd zorgt voor de religie rel
En Reinhard spint dan zijn garen door zijn onschuld te verklaren
Zonder kippenvel.

No comments: