Thursday, November 6, 2008

Niet veel

Ik ben de koning te rijk met mijn armoe in veel
Ik ben de koning te rijk met mijn gedachte in geluk
Ik weet dat het niet te rijmen is met normaal verstand
Verzonnen geluk, mijn armoe in veel, het is aan mij verwant
Daar ga ik over, daar leef ik mee als een koning zonder land
In mijn bedachte zegenrijk, mijn eigen koninkrijk.

No comments: