Monday, June 10, 2024

Misschien?

 Net als ik denk ik doe er niet toe, mijn bestaan maakt geen verschil, komt er een kind naast me staan met een zonnebril. Net als ik denk dat de zon alleen schijnt voor wie hem ziet, geeft het kind mij zijn zonnebril, zodat ik zo met open ogen van de zon geniet. Even was ik vergeten dat dit kind mij anders liet zien, is omdat hij niet door de zon verblind was, Misschien?

No comments: