Monday, April 22, 2024

Misschien?

Bedenk in je koopgedrag dat  niet teveel niet veel meer is dan gewoon meer dan nodig is. Het klinkt wat vriendelijker door het versluierd woordgebruik. De prijs die staat op de kop van een kip is niet meer of minder dan die van een koe kalf schaap of lam.Want het doden van een dier heeft hier maar een doel en dat is geld verdienen aan.... Laat je niets wijsmaken dat het leven niet te koop is, het gaat er om welk leven het gaat. Een hond of kat of elk ander troetelbeest. Het maak uit welk dier kan of mag blijven leven tot het natuurlijk verloop het einde orkestreert. Bedenk in je koopgedrag wat jij daar aan wil en kan doen. Niet veel meer maar veel minder:Misschien? 

No comments: