Thursday, November 23, 2023

Geen toekomst

Het verdriet van het verleden eindigt niet met de leugen van vandaag. Geloof niet de monitor met vals geprojecteerde beelden in beloftes onwaar en vaag. Het geloof dat evolutie zich niet afwend of keert is gelogenstraft in wat een mens in stemminuten leert. En zo was ik even vergeten te weten, dat de aarde zonder zon en maan ongezien zal verdwijnen naar het einde van haar bestaan. Evenzo is hiermee verklaard dat in deze leugen nooit de toekomst zal verschijnen en zeker niet wordt bewaard.

No comments: