Saturday, March 4, 2023

Communicatie

 Voor een stil zwijgzaam mens is een gesprek meer dan alleen praten. Voor een volleerd spreker is zwijgzaam zijn meer dan even stil zijn.     Als het begrijpen door het luisteren en spreken niet verstaan wordt is verwarring het gevolg. Je verschuilen achter zwijgzaam of spraakzaam zijn is niet goed als zichtbaarheid een verhelderend woordbeeld van jou moet geven in de communicatie. 

No comments: