Sunday, May 24, 2020

Geven

Een jonge man kwam bij de wijze oude man om raadt vragen omdat hij te snel zonder goed na te denken een conclusie had getrokken in een familieconflict. Het conflict was gebleven en had zich genesteld tussen hem en zijn familie. Hoe terug te komen op het pad van verzoening.

De wijze oude man vroeg de jonge man tegenover hem te gaan zitten zodat hij zijn ogen kon zien. Daarna vroeg hij hem om eerst de vrede van het moment in zijn hart toe te laten.  

Luister naar wat ik je vertel zonder oordeel.

Het is mogelijk dat je spreken voor je denken is uit gegaan en het een verhaal zonder betrouwbaar fundament is geworden.

Soms is een denkfout meer, meer dan een simpel moment, het is een fout beslismoment. Als je handelen en spreken zichtbaar hoorbaar zijn  geworden  is de weg die je gaat daar evident aan. Het begint met de keuze, de keuze van het juiste spoor. Verkeerd denken, onwaar spreken, ontkom er aan, door het weldenkend niet te doen.
Tot slot, vergeving vragen geeft de ander de kans om het te geven.

No comments: