Sunday, May 10, 2020

Blèren

Na dagen zoeken kwam ik hem op het spoor omdat zijn klagelijk gemekker hem hoorbaar zichtbaar had gemaakt. Wat of wie hij ook zegt te zijn en wie hij is, je hebt hem ontegenzeggelijk gewoon nodig: Een zondebok, dé zondebok. Hij, de gezochte oorzaak van al mijn stommiteiten, stond daar ineens vlak achter mij in de ongeschoffelde tuin, bezig zich te goed te doen aan de brandnetels en kreeg zo letterlijk en figuurlijk een mond vol brandblaren die hem klagelijk liet blèren. 

No comments: