Wednesday, February 26, 2020

In doen en laten

Niet gezien door het blote oog
Heeft hij zich ticketloos ingecheckt
Onwaarschijnlijk onzichtbaar
Lijkbleke mondkapjes ten spijt
Heeft de pandenmieangst zich
Om zich heen grijpend vastgenageld
In doen en laten 
   

No comments: