Monday, February 3, 2020

Die dag

Die dag was hij
Verzonken in zijn gemoed verdwaald
De overvolle straten zijn verlaten standby
rondtollend zwerfvuil speelt een tikkerjes spel
En in de verte staat een loftrompet ze uit te zwaaien
Maar niemand weet naar wie hij zal blazen
Die dag 

No comments: