Monday, February 3, 2020

Die dag

Die dag was hij
Dronken verzonken en verdwaald in zijn gemoed
De overvolle straten waren verlaten ongezien stand-by
In de wind rondtollend zwerfvuil speelde een tikkertjesspel
En in de verte stond een schorre loftrompet ze uit te zwaaien
Maar niemand wist naar wie hij zijn lucht heen had geblazen
Die dag was hij.... 

No comments: